“Önce insan” diyerek çıktığı yolda 20 yıla yaklaşan bilgi birikimi ve tecrübeyle alanında bölge için referans teşkil eden bir marka haline gelen Özel Esma Rehabilitasyon Merkezi, binlerce insanın hayatına olumlu izler bırakmıştır. Vazgeçilmezliği tartışmasız olan eğitim olgusunun zorluğu da bir o kadar tartışmasızdır. Dile kolay gelen bu zorluk kavramı içinde Özel Eğitim ise bambaşka zorluklarla yer tutmaktadır. Ancak hayatına artı kattığımız özel gereksinimli bir bireyin ve/veya ailesinin yüzündeki anlık dahi olsa bir tebessüm, hiçbir bedelle hesabı yapılamayacak kadar büyük bir değerdir. İşte bunun için, bu değerleri üretmek için kurumsal kimlik kazanan Özel Esma Rehabilitasyon Merkezi, kurumsal misyonunu oturttuğu sağlam ve kararlı zeminde, insan olmanın erdemlerinden şaşmadan yoluna devam etmektedir.