Makaleler

Modern Dünyanın En Yaygın Sorunlarından Biri:

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Öğrenme güçlüğünün zekâ ya da motivasyonla ilgisi yoktur. Bu sorunu yaşayan çocuklar yaşıtlarından daha tembel ya da daha geç anlıyor değildirler. Tek farkları beyin fonksiyonlarının normal bireylere göre farklı şekilde çalışmasıdır. Bu fark bilgiyi nasıl aldıkları
ve nasıl işledikleri ile ilgilidir.

Öğrenme güçlü ya da öğrenme bozukluğu, öğrenme problemleri ile ilgili geniş bir yelpazeyi tanımlamak için kullanılan kavramdır. Kısaca açıklamak gerekirse, öğrenme güçlüğü olan kişiler farklı bir şekilde görür, farklı bir şekilde duyar ve farklı bir şekilde anlarlar. Bu farklı algılama ve yorumlama yeni bilgi ve becerileri öğrenmenin yanı sıra bunları kullanmada da sorunlara neden olabilmektedir. Bu problemlerden yola çıkarak özetleyecek olursak, öğrenme güçlüğü yaygın olarak; okuma, yazma, matematik, mantık, dinleme ve konuşma ile ilgili sorunları içerir. Öğrenme güçlüğü, çocuktan çocuğa farklılık gösterir. Biri kitapları severken, matematiği anlamda güçlük çekebilir, bir diğeriyse okuma ve yazma ile mücadele ediyor olabilir. Yine bir başka çocuk gördüklerini, söylenenleri anlamda veya yorumlamada sıkıntı çekebilir. Sorunlar çok farklı da ola hepsinin ortak paydası öğrenme güçlüğüdür.

Bilim, beynin iç işleyişini anlamada büyük adımlar atmıştır ve bu ilerleme öğrenme güçlüğü ve bozuklukları için yeni bir umudu beraberinde getirmiştir; Nöroplastisite. Nöroplastisite, çeşitli iç ve dış uyaranlara bağlı olarak beyindeki nöronların ve bunların oluşturduğu sinapsların yapısal özellikleri ve işlevlerindeki değişikliklerdir. Aynı zamanda beynin yaşam boyu şartlara göre değişip koşullara uyum yeteneğini ifade eder. Beyin, hayat boyunca, deneyim ve öğrenmeye yanıt olarak yeni bağlantılar oluşturur ve yeni beyin hücreleri üretebilir. Beynin değişim yeteneği konusundaki bu bilgi öğrenme güçlüğünün çözümünde çığır açan yeni yöntemleri beraberinde getirmiştir. Bu yenilikçi yöntemler, zayıf bilişsel alanları belirleyip güçlendirmek için stratejik beyin egzersizleri kullanır. Modern öğrenme güçlüğü programlarıyla bu konudaki sorunlar kolaylıkla çözülebilmektedir. Bütün bu yenilikçi programlar öğrenme güçlüğü sorunu olan kişilere yardımcı olmaktadır. Herhangi bir eğitim programına başlamadan önce, uygun ve güvenilir teşhis önemlidir. Öğrenme güçlüğü tanısının konması bir süreçtir. Bunun için eğitimli uzmanlar tarafından test, analiz ve gözlem yapılmalıdır. Ülkemizde de bugüne kadar bu sorunların çözümünün olmadığı ile ilgili bir düşünce hakimdi. Ancak son zamanlarda tanı ve çözüm konusunda oldukça başarılı sonuçlar alan merkezler. Bu merkezlerde dünyanın gelişmiş ülkelerinde kullanılan test ve çözüm yöntemleri uygulanıyor. Öncelikle sorunun ne olduğu ve seviyesi belirlenip kişiye özel program ile bu sorun ortadan kaldırılıyor. Çocuklarına öğrenme güçlüğü ile ilgili testler yaptırmak aileler için oldukça faydalı olmaktadır. Zamanında tanısı konup çözülmeyen bu sorun pek çok ailede travmaya yol açmaktadır. Ülkemizde her beş çocuktan biri bu sorunla yüz yüze iken çocuğu 3-7 yaş aralığında olanların bu testi yaptırması uzmanlar tarafından özellikle tavsiye ediliyor.

Öğrenme Güçlüğünün Belirtileri

Okul Öncesi

• Kelimeleri telaffuzda problemler
• Doğru kelimeyi bulmakta zorlanma
• Kafiyeleri anlamada zorluk
• Harfleri, sayıları, renkleri, şekilleri, günleri anlamakta zorluklar
• Yönleri takip etmekte zorlanma
• Kalem kavrama, makas kullanma ve sınırlar içerisinde boyamada zorluklar
• Düğme, fermuar, çıtçıt kullanma ve ayakkabı bağlamada zorluklar

5 – 9 Yaş

• Harfler ve harflerin sesleri arasındaki bağlantıyı kurmakta zorluklar
• Sesleri birleştirip kelime kuramama
• Basit kelimeleri okurken karıştırma
• Yeni becerileri yavaş öğrenme
• Kelimeleri sürekli yanlış heceleme ve sıklıkla okuma hataları yapma
• Temel matematik kavramlarını öğrenmede zorlanma
• Saati söylemede zorlanma

10 – 13 Yaş

• Okuduğunu anlamada zorlanma
• Matematik kavramlarını anlamada zorlanma
• Ucu açık sınavlarda ve kelime problemlerinde zorlanma
• Okuma yazmadan hoşlanmama ve yüksek sesli okumaktan çekinme
• Kötü el yazısı
• Zayıf organizasyon becerileri (yatak odasında, ödevde, çalışma masasında dağınıklık ve düzensizlik)
• Sınıf tartışmalarını takip etmekte güçlük ve fikirlerini ifadeden çekinme
• Aynı kelimeyi aynı metinde farklı şekillerde seslendirme

A-KaaN-K